Bài thuyết đạo của đức hộ pháp

By nguyennha

Bài thuyết đạo của đức hộ pháp

 

Trên công việc nhựt nhựt thường hành nó thuộc về thể pháp dấu ta có cúng lạy cho đến dập đầu bể trán mà không phụng sự chi Vạn Linh thì cũng không ích lợi gì cho Trời Phật.Cái lợi ích hơn hết làm ột đám con lầm lạc của Trời nó đang tâm tàn sát lẫn nhau mà ta ra tay cứu vãn được mới là ân nhân của Xã Hội.Khi ra trước Toà phán xét Đại Hội Long Hoa ta mới có đủ điều kiện bênh vực lập trường mình bằng chẳng vậy thì cái danh từ Tôn-Gi áo của chúng ta đối với xã hội nó không có ý nghĩa.

Ta thường đọc những câu cứu khổ cứu nạn mà ngày nay tai nạn Nhơn Sanh đã đến không đi cứu cứ ngồi cậy mấy ông Phật cứu dùm hỏi vậy có chơn lý chăng?

Nếu mỗi lần chúng sanh bị nạn còn phải cậy chúng ta làm trung gian làm môi giới nữa sao ? Cũng như làm mà không dám làm thì không bao giờ rồi đặng.

Người tu hành là mục đích đem cái ân cho người chớ không phài đợi người làm ân cho mình nghĩa là mình phải lo sự ấm no cho bá tánh tức là ta lo cho ta.Bởi Đức Chí-Tôn đã thành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là phải phụng sự cho Vạn Linh để giải khổ cho loài người trong lúc lo đang lâm nạn kêu la cầu cứu khi ta làm xong phận sự thì không ai chối cãi rằng ta không phải ân nhân của xã hội chừng ấy dù ta không muốn về Tây Phương họ cũng lập bàn hương án để đưa ta đặng đền ơn cứu tử.

Gi ữa thời kỳ hỗn loạn chiếc thuyền Nhơn Sanh gần đắm kêu ca cầu cứu với các nhà Tôn Giáo ông thì ngồi lim dim lần chuỗi ông thì lo nấu thuốc linh đơn ông thì ngồi ngâm thi vịnh phú còn kẻ chết đuối giữa vời không ai dòm ngó nếu trước công lý ba cái ngai ở thế gianđể cho ba ông ngồi là phi lý mà để cho người lòng thuyền ra vớt chúng sanh thật sự đến khi vớt xong rồi thì ngồi mới là hợp lý.

Nói trắng ra nay hoàn cầu sắp nổi trận cuồng phong dữ hội nó sẽ lôi cuốn nhơn loại ra giữa dòng khổ hải chẳng riêng dân tộc nào mà nước Việt Nam ta cũng đồng chung số phận.Dầu cho ĐỨC DI LẠC có ra đờiđi nữa không phải một mình Ngài mà vớt cả chúng sanh được mà cần phải có cả môn đệ của Ngài giúp Ngài bởi Ngài là một vị tài công còn các môn đệ cũng như những tay thuỷ thủ mới có thể đưa con thuyền nhơn loại qua khỏi bến bờ nếu chúng ta không có cái đại-chí để hiệp cùng ngài thì lát nữa đây cũng đắm chìm như bao kẻ khác.

Trận giặc thứ ba này không còn ai chối cãi rằng nó không nổ bùng ra đặng hại hai khối gặp nhau cũng như hai chiếc tàu sắp đụng lộn vậy.Chúng ta là bổn phận nhà tôn giáo cũng nên kết hợp làm một con thuyền Bát Nhã.Nếu chúng sanh thiếu phước qua không khỏi nạn chiến tranh thì có ta chực sẵn để vớt kẻ sống sót trên tàu nên ta làm xong phận sự thì không còn ai chối cãi rằng:Ta không phải là một vị Bồ Tát tại thế...

Mặc dầu tak hông dám bì với các nhà tiên tri buổi trước chớ ta cũng nhận định được ngày tận thế hầu gần giữa lúc thanh trược bất phân dầu cho có Chúa Cứu thế ra đời mà ngài không ẩn danh thì cũng bị quân nghịch bắt đóng đinh trên cây Thánh giá nên Đức Di lạc Ngài phải mai danh trong màn bí mật xét ra thời kỳ nào cũng vẫn thế chớ không có chi lạ.

Vậy các bậc Đạo Đức Chơn Tu ai là người có đủ đức tin hãy sữa mình cho nên Chí Thánh để đợi đón rước Ngài đặng mà kết thúc Long Hoa Đại Hội.

Sao y bản chánh : Ngày 7 tháng 4 Ất tỵ

 

( DL:7/5/1965 )

 

 

More...

Thế Giới Quanh Ta

By nguyennha

Hôm nay là ngày Trái Đất 22/4/2011.

-Hãy vui lòng ngồi suy nghĩ về những gì ta có thể làm được cho Hành Tinh này một cách tốt đẹp hơn.Đây là ngôi nhà duy nhất của chúng ta.

-Bạn có niềm tin chăng ? làm bất cứ điều gì ? để đạt được thành quả tốt đẹp hơn .Tôi hy vọng.

 

 Hãy mở Full màn hình hòa mình vào thiên nhiên bạn sẽ cảm nhận được thế giới quanh ta thật là kỳ diệu.

http://youtu.be/9W0Z9_hMg8Q

More...

THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG MÁY CHỦ VNWEBLOGS.COM

By nguyennha

THÔNG BÁO - VNWEBLOGS.COM

Ngày 13/4/2011

Server Vnweblogs.com đã có Ban Quản Trị mới .

Thông tin BQT.

http://bqt.vnweblogs.com/post/24069/290659 

Blog : http://nguyenhung.vnweblogs.com/ 

Blog: http://catbien.vnweblogs.com/ 

Blog: http://phuongphuong.vnweblogs.com/

Sự cải tổ này rất đáng trân trọng giúp sân chơi Vnweblogs.com tồn tại.Xin cảm ơn các Anh-Chị Ban Quản Trị và Các vị Mạnh Thường Quân ra tay ủng hộ.

Blog em cũng tồn tại lâu rồi mà chẳng có đóng góp gì .Em thật ái ngại lắm nhưng em không có tiền.Chỉ biết mấy BQT cho sống được nhiêu hay nhiêu thôi.

-Thông báo cùng anh em là blog http://nguyennha.vnweblogs.com vẫn là Blog chính.

- Blog mới đang tiến hành ( Blog dự phòng):

http://caodaitn.blogspot.com

More...

DI LẠC THIÊN TÔN

By nguyennha

                                 DI LẠC THIÊN TÔN

! Ôi cuộc đời mộng huyền ảo ảnh vô- thường khi còn ở thế gian tính toan trăm phương ngàn chước đến phút cuối cùng rồi chỉ còn có một điểm hồn linh ra ngoại giới.Đó là kết quả của cuộc đời trong kiếp vạn linh.

-Khi nội tâm AN-ĐỊNH thì ngoại cảnh dù có xao động cách nào cũng không làm cho con người phải đảo điên trong kiếp nạn.Quay về tìm ở nội Tâm.

-Nếu ngoài cái tâm ra thì pháp vật vẫn hoàn không.

-Có câu: "Tam giới duy tâm.Vạn pháp duy thức"

-Đạo lý ở trong lòng của ta.một lời nói một hành động đều có đạo lý cả.muốn cho suốt thông đạo lý muốn đắc chánh pháp hãy nội tỉnh phàm thân cho minh tâm kiến tánh thì như lai phát hiện chừng đó chúng môn đồ mới rỏ lý chơn thường diệu hửu của pháp tu thân.

-Tu là để trau tài luyện đức

-Tu là mong dứt bỏ nghiệp trần

-Trau tria phẩm hạnh-chí nhân

-Độ mình rồi mới độ lần người tu

-Hỡi trí thức tài ba đạo đức

-Hỡi môn đồ đáng bực hiền nhân

-Suy ra rồi phải xét gần

-Muốn nên TIÊN-PHẬT chính nhân cho tròn

-Chư môn đồ lòng thành thiện nguyện

-Quyết tu trì bước tiến thượng thừa

-Nội tâm tỉnh sát chiều trưa

-Tu tâm luyện tánh linh hồn sạch trong

-Cỏi niết bàn ở lòng sanh chúng

-Biết từ bi thực dụng thì nên

-Hỡi ai dốc một chí bền.

--------------------------------

-Cuộc tiến hoá dinh hoàn tái tạo

-Hội-Long-Hoa lập đạo cứu đời

-Thiên tôn chủ thế trị đời

-Đồng qui nhứt bổn trong đời thượng ngươn

-Khuyên môn đồ keo sơn gắng bó

-Gìn nội tâm mỡ ngõ Thiên-Đàng

-Cũng là Cực-Lạc-Niết-Bàn

-Vì ngôi Trời đã sẳn sàng dành cho

-Qua biển khổ thì đò bỏ lại

-Thoát-nghiệp trần ắt phải xa trần

-Chỉ còn một cái pháp thân

-Về nơi bổn giác phục hườn cựu ngôi.

(SƯU TẦM)

More...

" Kinh Cứu Khổ " Cảm Ứng - Ấn chứng

By nguyennha

 

" Kinh Cứu Khổ " Cảm Ứng - Ấn chứng

Thưa Quý Hiền và các vị Đồng Đạo Cao Đài.
- Tôi tên là Nguyễn Trọng Nhã không giấu được sự hân hoan do sự cảm nhận ấn chứng khi đọc đủ 1000 biến "KINH CỨU KHỔ" theo Nhã nghĩ vậy.

-Còn Quý Đồng Đạo cho Nhã tin tưởng quá rồi lầm lẫn hay phóng đại thì Nhã cũng không biết nói gì hơn.
-Nhưng Nhã xin thề với " ĐỨC CHÍ TÔN " và lương tâm mình rằng nếu Nhã có nữa lời gian dối xin được chết khi vừa viết xong bài này.
+ Sau đây Nhã xin thuật lại câu chuyện của mình.
- Số là tết nguyên đán 2011 nhằm mùng 3 tết .Nhã cùng 2 người bạn đi qua Bình dương " Khu du lich đại nam chơi" Nhã đi xe chỉ một mình 2 người bạn thì đi riêng xe lúc bận đi xe nhã cán đinh thay ruột hết 70 ngàn rồi đến khu du lịch thì người ta không giữ xe cho vào tham quan vì đã hơn 20 giờ đêm thế là thong thả trở về tây ninh số đen lại càng đen thêm mình lại cán phải đinh buồn não lòng khi về tới trãng bàng lại bị đãng trí vượt đèn đỏ tốn thêm 100 ngàn.Tính ra thì đi du lịch chẳng có được gì mà tốn hơn 200 ngàn.
-Nhã nghi là mình có chuyện gì khiến mình phải về ai ngờ là sự thật về tới nhà thì cũng gần sáng Cha mình bệnh sốt gần sáng thì đem đi bệnh viện vậy mà cái vận đen vẫn còn chở Cha đi bệnh viện mà xe lại nổ bánh trong cái rủi có cái may khi nổ bánh xe thì gặp được người anh của người bạn ngồi sau ôm Cha Nhã nhờ chở Cha và Nhã vào bệnh viện.
-Vào phòng cấp cứu thì Bác sĩ cho biết Cha bị nhiễm trùng đường tiêu hoá rất nặng cho nhập viện và kiễm tra -xét nghiệm rất nhiều. Nằm phòng cấp cứu KHOA NHIỂM Nhã hỏi bác sĩ bác sĩ cho biết người nhà chuẩn bị tinh thần đi.
-Nghe tới đây Nhã nghẹn lòng chết đứng vì thấy Cha mình huyết áp không ổn định " huyết áp giao động liên tục 8 5 tới 15" bác sĩ treo 3 cái máy :
- 1 máy tự động bơm thuốc
- 1 máy nhỏ nước biển theo huyết áp
- 1 máy đo huyết áp + nhịp tim
- Bây giờ thì phần xác giao phó cho bác sĩ chứ biết làm gì chỉ biết ngồi nhìn nước biển nhỏ từng giọt vừa hết máy báo là báo cho bác sĩ biết thay liền nước biết nhỏ rất nhanh 1 ngày gần 10 bình nước biển.
- Sách Đạo có câu : TẬN NHÂN LỰC TRI THIÊN MẠNG.
-Đạo CAO ĐÀI CÓ BÀI KINH CỨU KHỔ .Nhã chỉ biết cầu xin QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN.Tụng kinh lòng thầm cầu mong cho cha mình khoả mạnh và mong sẽ có một sự cảm ứng thật sự để có một ĐỨC TIN không bao giờ lay động nữa.
- Nhã và em gái mình đọc trong vòng 4 ngày và điều ngạc nhiên đã tới chỉ mình Nhã và người nhà biết thôi.không biết nói điều này cùng ai ?
- Khi đọc kinh Nhã có cầm cây viết gạch từng gạch trong quyển sách mang theo Nhã và đứa em cộng lại vừa hơn 1000 lần thì sáng hôm sau 3 cái máy cùng gở ra hết .Bác sỉ nói tình trạng Cha đã ổn định.Nhã nghe câu nói của bác sĩ lòng rất vui và thấy sự linh nghiệm của KINH CỨU KHỔ Nhã nghĩ có mấy người đã có được cái vi diệu từ kinh CỨU KHỔ. nhã có diễm phúc quá chăng ?.
- Cha Nhã giờ đã khoẻ về nhà khi nằm viện đúng 10 ngày.
- Bây giờ ĐỨC TIN của Nhã nơi ĐẠO CAO ĐÀI VÀ ĐỨC CHÍ TÔN không biết nói gì hơn. ngoài hay chữ "TUYỆT ĐỐI"
- Mong vài dòng tâm sự văn tự vụn về nhưng là lòng chân thật của Nhã sẽ giúp cho Quý Đồng Đạo có Đức Tin vững chắc nới Đạo NHIỀU HƠN.

More...

TÂM

By nguyennha

                              TÂM ( TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA )

*.Cái từ trong tâm manh động phát ra thì gọi là tạo nghiệp cái chi phối sự tạo nghiệp gọi là thiện ác. Cho nên phóng túng dục vọng là ác đình chỉ tham lam là thiện. Điều thiện là ích lợi cứu giúp người đời và siêu thoát thế tục. Điều ác là tạo tác bại hoại đức hạnh và tiêm nhiễm cái xấu. Cho nên thánh nhân hiểu rõ một thứ tuy vô hình nhưng công dụng rất lớn đó là tâm; và cũng hiểu rõ một thứ hữu hình nhưng không tự vận động được đó là thân. Tất nhiên nếu tâm không gởi vào thân thì không thể hiện mọi công dụng; và thân nếu không nương nhờ tâm thì sẽ diệt vong không khởi động được. Cho nên tâm và thân tuy thể khác nhau nhưng lý thì phù hợp có thể tận dụng mọi điều tốt để hướng đến một mục tiêu. Do đó ngoài và trong hỗ tương tác dụng động và tĩnh cùng phối hợp nhau. Thân không thể độc lập tồn tại mà nó do tâm sai khiến. Tâm không an tĩnh là do dục vọng gây ra. Sức chịu đựng của thân thì vô hạn mà hành vi tạo tác thì không ngưng. Cho nên tâm là căn bản của phàm và thánh. Thân là chỗ hội tụ của khổ và sướng. Thánh nhân hiểu hoạ hoạn do tâm mà phát sinh lỗi lầm là do bản thân tạo tác. Do đó thanh trừng tâm thì trừ được họa hoạn; làm thuần khiết ý chí thì hết lỗi lầm. Bọn người tầm thường thì không thế; họ phóng túng tình dục không biết dục vọng phát sinh do tâm; họ kiêu căng ngạo mạn không biết sự ngạo mạn là do bản thân tạo tác.

*.Không có gì quý bằng hư không có gì tốt bằng tĩnh. Hư tĩnh là căn bản của vạn vật. Hư nên đủ để tiếp nhận mọi cái có thực tĩnh nên đủ để ứng phó với mọi cái động. Cái gọi là cực chính là chỗ tột cùng mà mọi thứ bất đồng hội tụ. Cái gọi là đốc chính là chỗ tột cùng mà mọi thứ cố gắng truy cầu. Chí hư thì phải đến chỗ tột cùng giữ an tĩnh thì cũng phải đến chỗ tột cùng thế thì muôn hiện tượng dù phức tạp nhưng tâm ta vẫn thấu triệt muôn sự biến đổi dù khác nhau nhưng tâm ta vẫn tĩnh lặng. Đó gọi là niềm vui của trời không phải là người đắc đạo thì không thể có được niềm vui này.

*.Đạo lấy vô tâm làm thể lấy vong ngôn (quên lời) làm dụng lấy mềm yếu làm gốc lấy thanh tĩnh làm cơ sở. Hãy tiết chế ăn uống dứt tư lự khi tĩnh tọa phải đều hòa hơi thở ngủ yên để dưỡng nguyên khí tâm không chạy rong thì tính an định hình thể không lao nhọc thì tinh giữ vẹn thần không ưu lự thì kim đan sẽ kết thành sau đó diệt dục đến chỗ hư không tinh thần sẽ rất an tĩnh. Tuy không ra khỏi cửa mà vẫn đắc đạo kỳ diệu.


*.Hãy đạt sự hư không tới cực độ và giữ sự yên tĩnh rất kiên định. Vạn vật cùng sinh ta nhân đó xem chúng trở về. Vạn vật trùng trùng đều trở về cội. Trở về cội là tĩnh; tĩnh là phục mệnh; phục mệnh tức là thường hằng. Biết thường hằng mới là sáng suốt. Không biết thường hằng sẽ làm càn và gây hung họa. Biết thường hằng sẽ bao dung; bao dung thì công chính không tư vị; công chính không tư vị  là vua; vua tức là Trời; Trời là Đạo; [hợp với] Đạo thì trường cửu thân dù mất đi cũng chẳng nguy hại gì.

More...

Video ( Chết đi sống lại -Bà Trần Thị Sương )

By nguyennha

Video ( Chết đi sống lại -Bà Trần Thị Sương )

-Bà được phái đoàn hành hương phỏng vấn quá trình.
- Khi chết về cõi thiêng liêng thấy gì ?
- Lý do vì sao được cho sống lại ?
- Sống lại để làm gì ?

( địa chỉ hiện tại nhà bà : ấp trường lưu -xã trường đông -huyện hoà thành -tỉnh tây ninh)

-Chuyện này đã lâu chắc quý hiền huynh tỷ đã biết.
-HỘI THÁNH có làm cho bà một quyển " HỒI KÝ :CHUYỆN CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA BÀ TRẦN THỊ SƯƠNG" DO ÔNG :NGUYỄN LONG THÀNH VÀ HIỀN NHƠN LÊ TÂM CHÍ VIẾT LỜI GIỚI THIỆU"
+ Hiện bà có ấn tống kinh tặng cho các vị nào lại nhà và đĩa thì có 3 loại:
VCD : PHÁI HÀNH HƯƠNG
VCD: CÁ NHÂN DO MỘT NGƯỜI PHỎNG VẤN
CD: CHÍNH BÀ ĐỌC THEO QUYỂN HỒI KÝ "HỘI THÁNH CHO PHÉP"
KINH TẶNG CHO QUÝ HIỀN GÉ THĂM
Giai nghĩa KINH :THIÊN ĐẠO THẾ ĐẠO + GIÁO LÝ NGÀI TIẾP PHÁP CHƠN QUÂN V.V...

VIDEO CHỈ NÓI SƠ LƯỢC 3/10 SỰ VIỆC .NẾU MUỐN BIẾT THÊM XIN GẶP BÀ
NHÀ BÀ ĐỐI DIỆN "ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG LƯU" " TÊN THƯỜNG GỌI -BÀ 7 MẪN CẦU "
( địa chỉ hiện tại nhà bà : ấp trường lưu -xã trường đông -huyện hoà thành -tỉnh tây ninh)

- Audio ( HỒI KÝ CHUYỆN CHẾT ĐI SỐNG LẠI )  Download
 chetdisonglai_batranthisuong.mp3

-Video gồm 6 phần :

P1

P2

More...

Ăn chay và Quyền lợi động vật ( video)

By nguyennhaVideo nói về "Quyền lợi động vật " Khuyên ta nên có lòng từ bi thánh thiện ăn chay giúp cho bản thân ta và Vĩ Đại hơn là vì Trái Đất chúng ta đang bị tàn phá và ô nhiễm trầm trọng.

Hãy vì Trái Đất Hãy Vì Tình thương yêu động vật.

" Thường ngày cá thịt dọn đầy bàn.
                        Thú vật gì mình chịu thác oan
"


P2

More...

Liên Hiệp Quốc Cảnh Báo Toàn Cầu 2012

By nguyennha

Sau Đây là một số Video sưu tầm nói về Môi Trường Chúng ta đang sống đang dần dần suy kiệt và con người là nguyên nhân chính gây nên thảm họa.
-Sự chết chóc " Thiên Tai -Động Đất -Lũ lụt -Sóng Thần-Cháy Rừng -Hạn Hán-Dịch Bệnh" ai gây nên ?
-Có phải chúng ta đã quá lạm dụng Thiên Nhiên ?
-Có phải ta chỉ biết sống vì mình mà không nghĩ cho đời sau ?
-Có phải ta đang sống quá phung phí ?
- Từ những câu hỏi trên ta hãy suy gẫm . Bây giờ hãy ngó lên màn hình Video và để ý Liên Hiệp Quốc nói gì về môi trường ?

Video gồm :
P1

P2

P3
http://www.youtube.com/watch?v=rKCfYmtI6aw
P4
http://www.youtube.com/watch?v=0KQ_EABl_dU
P5
http://www.youtube.com/watch?v=Qt1XWXY8lUU
P6
http://www.youtube.com/watch?v=p8UXUZI9xpo
P7
http://www.youtube.com/watch?v=nCireDQUzq4
P8
http://www.youtube.com/watch?v=96BgojVapaw
P9
http://www.youtube.com/watch?v=xSSiq1DUnTw

More...

Nhạc " Đạo Cao Đài "

By nguyennha

                           Nhạc "Đạo Cao Đài"

Các bài nhạc ĐẠO được "Đức Thượng Sanh cùng các Bậc tiền bối" sáng tác.

 Việt Nam Hữu Phước
 ( video đề sai tên bài hát " May duyên gặp đạo")


May Duyên Gặp Đạo


Giấc Mộng Huỳnh Lương


Khuyến Tu


Ngũ Giới Cấm - Tứ Đại Điều Quy

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6297','uu80ohj7m6j44m9gdbkce1u6f5','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-22 20:08:18','/')